Stasen
Statoil
seniorklubb
Stavanger

"Ut i naturen"- turer i 2015

"Ut i naturen"- gruppa har satt opp datoer for turer i hele 2015. Informasjon om turene i 2015 finner du her.
[22.01.15]

Stasens medlemsmøter - vårens program

Første møte er mandag 12. januar kl 13:00. Informasjon om møtene finner du her.
[07.01.15]

Stasens reiseprogram for 2015 er klar

Programmet kan dere finne her.  NB! Alle turene er nå åpnet for påmelding.
[Rev 12.01.15]

Reiseforsikring gjeldende fra 01.09.14

Se mer informasjon nederst på siden om reiser her.
[07.10.14]

STASEN fiskegruppe

Årsmøtet i Statoil Fiskeforening Stavanger (SFFS) var så fornøyd med prøveåret, at ordningen med at STASEN pensjonister kan bli medlem i SFFS og få tilgang til deres fiskeretter – nesten på linje med deres aktive STATOIL ansatte, videreføres. Les mer om tilbudet her.
[22.05.14]

Ny sesong med Stavanger Symfoniorkester (SSO)

Sesongen 2014-2015 omfatter et stort og variert program. Les mer her.

[14.04.14]


Stasen Golf 2014

Turneringsprogrammet for 2014 er klart. Du finner det her
[10.03.14]

Nytt møtested

NB! Møtene framover vil være i Tinghusbygningen, Vågsgata 40 i Sandnes. Den er ikke vanskelig å finne, den ligger 3 min fra Ruten og Sandnes Togstasjon.  Les mer om nytt møtested og møtene her.
[25.09.12]

Trim i aktivitetshuset hver tirsdag

Vi minner om at det er trim i Aktvitetshuset ved Statoil på Forus hver tirsdag kl 11:00.
Les mer her.
[28.09.11]

Bestilling av hytter

Informasjon om hvordan en logger seg inn i Statoils hyttesystem finner du her.
[16.05.11]

Bowlingtilbud

Stavanger Bowling har et tilbud til pensjonister, enkeltvis eller i grupper: Les mer her
[10.10.10]

Rådgivningskontoret for pensjonister

Les mer om kontoret her.
[22.04.09]

Husk månedlige 'Onsdagstreff' på Oljemuseet.

Vi minner om at første onsdag i måneden treffes Statoil-pensjonister på Bølgen & Moi i Oljemuseet til hyggelig prat kl. 13.00. Les mer her

Kontingent 2015

Kontingenten for 2015 forblir uendret, det vil si på kr 150,-. Det er viktig for driften av Stasen og Stasens aktiviteter at alle betaler kontingent, da bedriften gir sitt tilskudd til oss etter hvor mange betalende medlemmer vi har.

Dersom du ikke har betalt for 2014, er du strøket som medlem av Stasen. Vi setter pris på at du snarest betaler kontingenten for 2015 til Stasen v/kasserer:

Arvid Madsen, Revheimsberget 10, 4046 Hafrsfjord, konto nr. 3201 25 04100.

Det er viktig at betalingen er tydelig merket med medlemmets navn og adresse. Er navn på et familiemedlem brukt eller navn og adresse utelatt, vet vi dessverre ikke hvem som har betalt og du får purring på manglende betaling.
[rev 21.02.15]

Gi oss melding om endring av medlemsinformasjon og email-adresse

Vi er over 680 medlemmer i Stasen og har e-mailadresse til de fleste. Det er fantastisk, men vi mangler ennå e-mailadresse til vel 60 medlemmer. Send oss adresseendringer eller annen relevant informasjon så snart dette oppstår.

Melding om evt. adresseendring og e-mail adresse gjøres enklest ved å gå inn på www.stasen.no - ”Kontakt oss”  her, eller via 'Kontakt oss' menyvalg på denne siden. Er ikke det praktisk for deg sender du et postkort til: Borghild Riise, Sandeidgt. 19, 4012 Stavanger.

Oppdatert informasjon mellom medlemsinfoene sendes kun på e-mail og ikke på papir.

Takk for hjelpen !
[11.02.13]