Stasen
Statoil
seniorklubb
Stavanger

Oppdatert informasjon om reiseforsikringen

Se oppdatert informasjon (nytt avsnitt pr 25.11.15) nederst på siden om reiser her.
[25.11.14]
Golfball 2.jpg

Tid for julemiddagene - meld deg på !

Ønsker du å delta på våre julemiddager 2. eller 10. desember 2015 så kan du nå melde deg på. Programmet og påmeldingslinker finner du HER.

For noen kan det være nødvendig "å friske opp" siden med påmeldingslinker når påmeldingen er åpnet. Hvordan du gjør dette, finner du øverst HER.

AVMELDING
Hvis du senere av en eller annen grunn må melde deg av julemiddagen så kan du gjøre det HER
[17.11.15]

Julekonsert i Stavanger konserthus 9. desember kl.11:00

Alle Statoil pensjonister ønskes hjertelig velkommen til generalprøve på årets julekonsert. Til generalprøven trenger ingen billetter. Mer informasjon finner du HER.
[17.11.15]

Stasens medlemsmøter - høstens program

Første møte i høst er mandag 7. september kl 13:00. Informasjon om møtene finner du her.
[01.08.15]

Golfball 2.jpg

Stasen Golf 2015

Turneringsprogrammet for 2015 er klart.
Programmet og resultater hittil i år finner du her

[Rev 09.07.15]

Fiskegruppen i Stasen sesongen 2015

Fiskegruppen har nå fått en egen side på Stasen.no. Informasjon om sesongen 2015 i Stasens fiskegruppe finner du her.
[Rev 23.04.15]

"Ut i naturen"- turer i 2015

"Ut i naturen"- gruppa har satt opp datoer for turer i hele 2015. Informasjon om turene i 2015 finner du her.
[22.01.15]

Stasens reiseprogram for 2015 

Programmet kan dere finne her.  
[Rev 08.11.15]

Reiseforsikring gjeldende fra 01.09.14

Se mer informasjon nederst på siden om reiser her.
[07.10.14]

Ny sesong med Stavanger Symfoniorkester (SSO)

Sesongen 2014-2015 omfatter et stort og variert program. Les mer her.

[14.04.14]


Nytt møtested

NB! Møtene framover vil være i Tinghusbygningen, Vågsgata 40 i Sandnes. Den er ikke vanskelig å finne, den ligger 3 min fra Ruten og Sandnes Togstasjon.  Les mer om nytt møtested og møtene her.
[25.09.12]

Trim i aktivitetshuset hver tirsdag

Vi minner om at det er trim i Aktvitetshuset ved Statoil på Forus hver tirsdag kl 11:00.
Les mer her.
[28.09.11]

Bestilling av hytter

Informasjon om hvordan en logger seg inn i Statoils hyttesystem finner du her.
[16.05.11]

Bowlingtilbud

Stavanger Bowling har et tilbud til pensjonister, enkeltvis eller i grupper: Les mer her
[10.10.10]

Rådgivningskontoret for pensjonister

Les mer om kontoret her.
[22.04.09]

Husk månedlige 'Onsdagstreff' på Oljemuseet.

Vi minner om at første onsdag i måneden treffes Statoil-pensjonister på Bølgen & Moi i Oljemuseet til hyggelig prat kl. 13.00. Les mer her

Kontingent 2015

Kontingenten for 2015 forblir uendret, det vil si på kr 150,-. Det er viktig for driften av Stasen og Stasens aktiviteter at alle betaler kontingent, da bedriften gir sitt tilskudd til oss etter hvor mange betalende medlemmer vi har.

Dersom du ikke har betalt for 2014, er du strøket som medlem av Stasen. Vi setter pris på at du snarest betaler kontingenten for 2015 til Stasen v/kasserer:

Arvid Madsen, Revheimsberget 10, 4046 Hafrsfjord, konto nr. 3201 25 04100.

Det er viktig at betalingen er tydelig merket med medlemmets navn og adresse. Er navn på et familiemedlem brukt eller navn og adresse utelatt, vet vi dessverre ikke hvem som har betalt og du får purring på manglende betaling.
[rev 21.02.15]

Gi oss melding om endring av medlemsinformasjon og email-adresse

Vi er over 680 medlemmer i Stasen og har e-mailadresse til de fleste. Det er fantastisk, men vi mangler ennå e-mailadresse til vel 60 medlemmer. Send oss adresseendringer eller annen relevant informasjon så snart dette oppstår.

Melding om evt. adresseendring og e-mail adresse gjøres enklest ved å gå inn på www.stasen.no - ”Kontakt oss”  her, eller via 'Kontakt oss' menyvalg på denne siden. Er ikke det praktisk for deg sender du et postkort til: Borghild Riise, Sandeidgt. 19, 4012 Stavanger.

Oppdatert informasjon mellom medlemsinfoene sendes kun på e-mail og ikke på papir.

Takk for hjelpen !
[11.02.13]