Stasen
Statoil
seniorklubb
Stavanger

Stasens reiseprogram for 2015 er klar

Programmet kan dere finne her.

NB!  For alle turene (inkl dagsturene) åpnes det for påmelding i løpet av januar 2015. Nærmere dato kommer senere.
[13.12.14]
Info

Medlemsinformasjon 2/14 er sendt ut

Du kan også lese den her .
[16.10.14]

Reiseforsikring gjeldende fra 01.09.14

Se mer informasjon nederst på siden om reiser her.
[07.10.14]

Stasens medlemsmøter - høstens program er klar

Første møte er mandag 1. september kl 13:00. Informasjon om møtene finner du her.
[25.08.14]

Nytt fra STASEN fiskegruppe

Årsmøtet i Statoil Fiskeforening Stavanger (SFFS) var så fornøyd med prøveåret, at ordningen med at STASEN pensjonister kan bli medlem i SFFS og få tilgang til deres fiskeretter – nesten på linje med deres aktive STATOIL ansatte, videreføres. Les mer om tilbudet her.
[22.05.14]

Ny sesong med Stavanger Symfoniorkester (SSO)

Sesongen 2014-2015 omfatter et stort og variert program. Les mer her.

[14.04.14]


Stasen Golf 2014

Turneringsprogrammet for 2014 er klart. Du finner det her
[10.03.14]

"Ut i naturen"- turer i 2014

"Ut i naturen"- gruppa har satt opp datoer for turer i hele 2014. Informasjon om turene i 2014 finner du her.
[09.01.14]
Klubbe

Årsmøte og årsberetning for 2013, årsmøtereferat

Året 2013 er historie og årsberetningen gir en fyldig oversikt over Stasens aktiviteter og utvikling i året som gikk. Årsberetningen for 2013 og tidligere årsberetninger finner du her.  

Program og påmelding for dagsturer og utenlandsturer i 2014 finner du her
[12.02.13]

Nytt møtested

NB! Møtene framover vil være i Tinghusbygningen, Vågsgata 40 i Sandnes. Den er ikke vanskelig å finne, den ligger 3 min fra Ruten og Sandnes Togstasjon.  Les mer om nytt møtested og møtene her.
[25.09.12]

Trim i aktivitetshuset hver tirsdag

Vi minner om at det er trim i Aktvitetshuset ved Statoil på Forus hver tirsdag kl 11:00.
Les mer her.
[28.09.11]

Bestilling av hytter

Informasjon om hvordan en logger seg inn i Statoils hyttesystem finner du her.
[16.05.11]

Bowlingtilbud

Stavanger Bowling har et tilbud til pensjonister, enkeltvis eller i grupper: Les mer her
[10.10.10]

Rådgivningskontoret for pensjonister

Les mer om kontoret her.
[22.04.09]

Husk månedlige 'Onsdagstreff' på Oljemuseet.

Vi minner om at første onsdag i måneden treffes Statoil-pensjonister på Bølgen & Moi i Oljemuseet til hyggelig prat kl. 13.00. Les mer her

Kontingent 2014

Kontingenten for 2014 forblir uendret, det vil si på kr 150,-. Det er viktig for driften av Stasen og Stasens aktiviteter at alle betaler kontingent, da bedriften gir sitt tilskudd til oss etter hvor mange betalende medlemmer vi har.

Dersom du ikke har betalt for 2013, er du strøket som medlem av Stasen. Vi setter pris på at du snarest betaler kontingenten for 2014 til Stasen v/kasserer:

Jarle Padøy, Stokkaveien 21, Leil. 305, 4024 Stavanger, konto nr. 3201 25 04100.

Det er viktig at betalingen er tydelig merket med medlemmets navn og adresse. Er navn på et familiemedlem brukt eller navn og adresse utelatt, vet vi dessverre ikke hvem som har betalt og du får purring på manglende betaling.
[rev 10.01.14]

Gi oss melding om endring av medlemsinformasjon og email-adresse

Vi er over 680 medlemmer i Stasen og har e-mailadresse til de fleste. Det er fantastisk, men vi mangler ennå e-mailadresse til vel 60 medlemmer. Send oss adresseendringer eller annen relevant informasjon så snart dette oppstår.

Melding om evt. adresseendring og e-mail adresse gjøres enklest ved å gå inn på www.stasen.no - ”Kontakt oss”  her, eller via 'Kontakt oss' menyvalg på denne siden. Er ikke det praktisk for deg sender du et postkort til: Borghild Riise, Sandeidgt. 19, 4012 Stavanger.

Oppdatert informasjon mellom medlemsinfoene sendes kun på e-mail og ikke på papir.

Takk for hjelpen !
[11.02.13]