Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

© Andrew Paterson/Alamy AXBMBA

Andre aktiviteter 


Tante Emmas Hus og 

Rådgivningskontoret for pensjonister

Informasjon om dette er flyttet til egen side på Stasen.no "Tante Emmas Hus" her
[29.10.18]

Fiskegruppen i STASEN

Fiskegruppen har fått en egen side på Stasen.no. Informasjon om Stasens fiskegruppe finner du nå her.
[23.04.15]

Bowlingtilbud

Stavanger Bowling har et tilbud til pensjonister, enkeltvis eller i grupper: Les mer her
[10.10.10]

Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter/ undergrupper

Stasen er positiv til aktiviteter som iverksettes av medlemmene og til slike aktiviteter kan det søkes tilskudd etter følgende retningslinjer:

-  Aktiviteten/ gruppen må være organisert med eget styre og være godkjent av styret i Stasen
-  Det skal holdes oversikt over de som er medlemmer i gruppen
-  Bare medlemmer av Stasen og deres ektefeller/ samlivspartnere kan delta i slike grupper.
-  Medlemmer av slike grupper skal betale medlemskontingent/ egenandel, dersom det
   søkes tilskudd
-  Styret i Stasen vil fastsette et årlig tilskudd basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer i    aktiviteten/gruppen
[06.01.12]