Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

Fisker

 Fiskegruppen


 Fiskegruppen i STASEN

 Statoil fiskeforening Stavanger (SFFS) har nå vedtektsfestet at medlemmer  i STASEN også kan bli medlemmer i deres forening. Ordningen ble etablert i  2013.

For å bli medlem i Stasen fiskegruppe og Statoil Fiskeforening Stavanger, må du melde din interesse til en av oss i Fiskegruppestyret:

Helge Lønn, E-post helge.lonn@gmail.com  , eller mobil 416 83 652
Ragnar Hjelmen, E-post hjelmen@online.no , eller mobil 905 93 328
Karl Johnsen, E-post karl.johnsen@online.no , eller mobil 905 78 217

Vi vil da sende melding til KASSERER i STASEN – som sender deg faktura.  Medlemskontingent i STASEN FISKEGRUPPE = Kr 250,- pr år.

Vi sender deg da en link til SFFS sin database hvor du må registrere deg for å få tilgang – samtidig sender vi deg en bruksanvisning til hvordan du går frem for å betale kontingent til SFFS kr 750,- pr år. Der fremgår det også hvordan du bestiller og skriver ut fiskekort for den aktuelle strekningen og dagen.

For å bli medlem i SFFS forutsettes det at du er medlem både i STASEN og STASEN Fiskegruppe.

Det er altså tre kontingente elementer som må til for at du skal kunne fiske på SFFS sine fiskeretter i Ryfylke og på Jæren: kontingent til STASEN (kr 150) og kontingent til STASEN fiskegruppe (kr 250) – og kontingent til SFFS (kr 750).

Når disse kontingent sakene er på plass, så har STASEN medlemmene samme rettigheter som de ordinære medlemmene i SFFS


• Regulær tilgang på fiskekort til alle fiskerettighetene i ukedagene i sesongen + mulighet også i helgene.

• Gjennom SFFS sin fiskekortdatabase (utenfor Statoil-nett) kan alle forhåndsbestille inntil 2 fiskekort hjemmefra - skrive ut hjemme og dra til elva og riktig kose oss. Altså ingen bortkastet tid med henting og levering av fiskekort. Fangstrapport må legges inn for å kunne bestille nye kort.

• Vi har dugnadsplikt på lik linje med ordinære SFFS medlemmer

• Stasen fiskegruppe får samme rett som regulære SFFS medlemmer til å ta ut fiskekort. Du kan maks ha to bestillinger registrert samtidig. Når fangstrapport er levert kan du bestille på nytt.

• Medlemmer kan til enhver tid ha 2 fiskekort reservert innen fiskesesongen. I tillegg kan det reserveres ett ekstra fiskekort i inneværende døgn dersom noe er ledig for å ta med en fiske kompis.  (se punkt reglement på medlemssiden)

• Detaljert informasjon om fiskestrekkene - adkomst og regler, er beskrevet på medlemssiden i fiskekortdatabasen som er tilgjengelig for alle betalende medlemmer i SFFS.

Vil du vite mer før du eventuelt melder deg inn, ta kontakt med en av oss i Fiskegruppestyret (se ovenfor).

Skitt fiske - laks er godt og gøy!

[Rev 26.06.17]