Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

Golfball 2.jpg

Stasen Golf

Vi ønsker deg velkommen til Stasen golf.

Stasen golf er et tilbud til Statoils pensjonister i Stavangerdistriktet. For å kunne delta må du være medlem i en golfklubb.

Golfgruppen arrangerer treningsdager hver vår og turneringer hver 14 dag i sesongen. I løpet av sesongen besøker vi de fleste av distriktets golfbaner.

Årsmelding og regnskap 2018

Årsmelding og regnskap for 2018 for Stasen golf finner du her.

Referat fra Årsmøtet 2018

Referatet fra Årsmøtet 2018 finner du her

Golfturneringer 2019

Turneringsprogrammet for 2019 finner du her.

Vi sender ut invitasjon i forkant av hver turnering med egen påmeldingsfrist og /-adresse.
Turneringene vil i hovedsak starte kl 10:00 eller kl 11:00, men det kan bli variasjoner med reiseavstand og lokale forhold.


Vi ønsker deg velkommen til årets sesong, håper du kommer til å få det kjekt og ser fram til å møtes.

Golfresultater 2018

Resultatene fra golfturneringene i 2018 finner du her.  


Golfresultater 2017

Resultatene fra golfturneringene i 2017 finner du her.  

Medlemsskap

Ønsker du å bli medlem av Stasen Golf og vil vite mer om oss, eller hvis du ønsker å komme i kontakt med styret i Stasen Golf, kan du kontakte oss på følgende adresse: 
stasengolf@gmail.com

Medlemskontingent for 2019 er kr. 350,-.  Ektefelle/ partner betaler det samme. Du må også være medlem i Stasen (kontingent kr. 150,-) for å bli medlem i golfgruppen. Ektefelle/ partner kan ikke være medlem i Stasen.

Kontingenten bes vennligst innbetalt til: Konto nr. 3201.3103509 v/Elisabeth Thorsen, Borgermester Middelthons gate 4, 4007 Stavanger. Vennligst oppgi ditt og evt. partners navn og adresse ved innbetaling.

Stasen Golf vedtekter

Stasen Golfs vedtekter ser du her.  

Stasen Golf emailadresse

Stasen Golf har opprettet en egen e-postadresse. Denne er stasengolf@gmail.com. Stasen Golf ønsker at alle medlemmene bidrar med å gi beskjed om endret e-postadresse slik at medlemslisten kan oppdateres regelmessig. Dermed sikrer en at alle får den informasjon som blir sendt ut.

Styret 2019

Leder:  Oddbjørg Greiner, tlf.: 
915 34 856, e-mail: o.v.greiner@gmail.com

Kasserer: Elisabeth Thorsen, tlf. : 913 36 650, email: elthorse@lyse.net

Styremedlemmer:
Ralph C. Andersen tlf.: 913 57 618, e-mail: rcanders@online.no
Jarle Padøy tlf.:
995 48 599, email: jarle.padoy@lyse.net
Karl Dahle, tlf.: 941 53 948, email: karl.dahle@lyse.net
Arild Unneberg, tlf.: 905 56 140, email: a-un@online.no
Trygve Dirdal, tlf.: 412 55 204, email:
trdirdal@online.no
Bjarne Jensen, tlf.: 911 53 026, email:bjarjens@lyse.net

Valgkomitè:
John Bjerga, tlf.: 922 94 548,e-mail: john.bjerga@lyse.net
Svein G. Larsen, tlf.: 911 53 063, e-mail: svein.g.larsen.lyse.net
Bjørn Mortensen, tlf.: 907 64 898, email.: bjmo@lyse.net