Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

© Pedro Sousa/Alamy ARRAM9

Stasen møteprogram

Medlemsmøtene avholdes første mandag i måneden kl 1300 om det ikke gis annen informasjon. Høsten 2019 blir medlemsmøtene avholdt ved Frelsesarmeens lokaler i Kongsgaten 50, Stavanger.
   
Det gjøres oppmerksom på at medlemmer har anledning til å ta med en person som ledsager til Stasens møter og arrangementer med mindre noe annet er avtalt.

Møtene avsluttes med kaffe og noe å bite i. 


Medlemsmøter høsten 2019

Mandag 2. september  blir det politisk paneldebatt  med tema :
”Hvordan fokuserer partiene på klima og miljøspørsmål i lokalvalgkampen?”
Tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad Tom Hetland vil lede paneldebatten.

Utskfiftsvennlig PDF-fil med hele programmet finnes Her

Deltakerne er:
Arbeiderpartiet v/Marianne Chesak, varaordfører og fylkesordførerkandidat.
Høyre v/ Erlend Jordal
Frp v/ Margrethe Dysjaland, fylkesordførerkandidat.
KrF v/Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører og Rogaland KrF Fylkesordførerkandidat.
Venstre v/Kjartan Alexander Lunde, fylkesordfører for venstre i Rogaland og leder av Rogaland Venstre.
Rødt Rogaland v/ Sara Mauland, leder og 2.kandidat på  Rødts fylkestingsliste.
FNB, Folkeaksjon NEI til mer Bompenger v/Frode Myrhol, gruppeleer FNB Stavanger, ordfører- og fylkesordførerkandidat.
SV v/ Heidi Bjerga, gruppeleder SV og førstekandidat på fylkeslista.
SP v/ Hanne Marte Vatnaland,  SP’s andrekandidat.

MDG v/ fylkestopp Alexander Rügert-Raustein.

Det vi ønsker å få belyst er om de ambisjonene partiene har på klima og miljøspørsmål i sine programmer og i kommunale og fylkeskommunens planer står i samsvar med den plassen disse temaene får i valgkampen eller kommer de i bakgrunnen i forhold til andre tradisjonelle temaer slik som skole, eldre, helse og barn, arbeidsplasser og næringsliv? I år har valgkampen vært dominert av bompenger og tatt mye oppmerksomhet vekk fra andre saker som partiene brenner for. Vi kan heller ikke unngå å ta opp dette.

Tom Hetland leder panelet og vil komme til å konfrontere paneldeltakerne med en rekke konkrete spørsmål, slik som:

 Bør kommunene og fylkeskommunen erklære klimakrise? I så fall, hvilke konsekvenser bør dette få for den praktiske politikken?

  Stavanger har et mål om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030. Hvilket mål bør de andre kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen sette seg?

  Hvilke konsekvenser vil mer ambisiøse mål for reduksjon i klimagassutslippene få for viktige næringer? Skal fylket og kommuner gå inn for tidsplan for utfasing av oljenæringen? Må vi redusere dyretallet i landets fremste husdyrfylke?  Må vi sette tak på antall cruiseanløp?

 Hva gjør vi når andre politiske mål kommer i konflikt i klima og miljøpolitikken, f.eks. vindkraft - lokalt miljø og natur: bompengekostnader - sosial utjevning: klima- og miljøkrav for bygg og anlegg - lokal kompetanse og kostnader.

  Stortinget har vedtatt at all trafikkvekst i storbyområdene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Er det mulig å nå dette målet uten høye bompenger og rushtidsavgift? Eller finnes det andre måter å nå målet på, og hvem skal i så fall betale?

  Hvilke nye muligheter gir det grønne skiftet for Rogaland?
Har dette vært valgkamptemaer - og hvorledes ønsker å partiene bruke tid på disse spørsmålene fram mot valget?

Det blir også anledning for salen å stille spørsmål.

Vi tror dette kommer til å bli et meget interessant møte, og ønsker alle velkommen til nye, fine lokaler.

Naturligvis blir det kaffe og noe å bite i til drøsen etter møtet.

 
Mandag  7. oktober – Sydpolfarer Astrid Furholt forteller om  sin strabasiøse tur til Sydpolen. Hun er første kvinne i  Roald Amundsens fotspor.

Mandag 4. november - Presentasjon av reiseprogrammet i 2020.

JulebordeneJulebordene blir i år avholdt onsdag 4 desember og torsdag 12 desember på Hotel Clarion .
 
Mandag 6. januar 2020 - Programleder Per Øystein Kvindesland, Bjørn Olav Skjæveland og forfatter og litteraturviter Janne  Stigen Drangsholt fra  Utakt på NRK 1.


Vi ønsker velkommen til møtene.