Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

Styret


Styret 2019


Verv Navn Epostadresse Fast tlf.   Mobiltlf.
Leder Aina Sørhus ain-soe@online.no
  959 43 537
Kasserer Jørn Larsen jorn.larsen@kleppnett.no
  905 89 378
Styremedlemmer  Frede Cappelen fredec@broadpark.no 51 89 14 06    

Eva Ulmo eva.ulmo1@lyse.net   992 34 731
Oddbjørg Meling oddmelin@online.no   412 02 281
Tove Vignes tovevignes@gmail.com   901 23 505
Oddvar Samuelsberg oddsamu@yahoo.no   916 74 287
Trygve Takle Pedersen trygvetakle@hotmail.com 51 58 78 44   906 24 227


Tillitsvalgte


Revisor: Arvid Magne Madsen

Valgkomite: Gunnar Sletvold, Sigbjørn Ekkje og Arvid Magne Madsen