Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

Årsberetninger, innkallinger og sakspapirer

Hvis du har problemer med å lese Word-dokument, forsøk PDF-versjonen.

Innkalling til årsmøtet for 2018 (man 4. febr 2019) PDF-versjon
Årsberetning for 2018  PDF-versjon 
Årsmøtereferat 2018    (bedre versjon kommer senere)
 
Innkalling til årsmøtet for 2017 (man 5. febr 2018) PDF-versjon
Årsberetning for 2017  PDF-versjon 
Årsmøtereferat 2017  

Stasen Golf 2018
Årsmelding Stasen Golf 2018 PDF-versjon
Referat fra årsmøtet 2018 Stasen golf PDF-versjon
Regnskap Stasen Golf 2018  PDF-versjon  

Stasen Golf  2017
Årsmelding Stasen Golf 2017 PDF-versjon
Referat fra årsmøtet 2017 Stasen golf PDF-versjon
Regnskap Stasen Golf 2017 
Budsjett Stasen Golf 2018 

Innkalling til årsmøtet for 2016 (man 6. febr 2017) PDF-versjon
Årsberetning for 2016  PDF-versjon 
Årsmøtereferat 2016  

Innkalling til årsmøtet for 2015 (man 1. febr 2016)
Regnskap 2015  
Årsberetning for 2015 
Årsmøtereferat 2015  

Innkalling til årsmøtet for 2014 (man 2. febr 2015)
Forslag til vedtektsendring
Regnskap 2014  JPG
Årsberetning for 2014 
Årsmøtereferat 2014  

Innkalling til årsmøtet for 2013 (man 3. febr 2014)
Forslag til vedtektsendring
Regnskap 2013  
Årsberetning for 2013 
Årsmøtereferat 2013  

Innkalling årsmøte 2012
Årsberetning 2012 
Regnskap 2012  
Årsmøtereferat 2012  

Innkalling årsmøte 2011  
Årsberetning 2011  
Årsmøtesak 2012 - Endring av navn på klubben    
Årsmøtereferat 2011    

Innkalling årsmøte 2010
Årsberetning 2010 
Årsmøtereferat 2010  

Innkalling årsmøte 2009
Årsberetning 2009      
Årsmøtereferat 2009  

Årsberetning 2008      
Årsmøtereferat 2008  

Årsberetning 2007      
Årsmøtereferat 2007  

Årsberetning 2006 

Årsberetning 2005 

Årsberetning 2004