Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

Natur

'Ut i naturen'- turer 2019

Nedenstående datoer er satt av til turer i 2019. Det vil komme mer detaljert informasjon i forkant av turene. 

    

Turer vår og høst 2019
   
Torsdag 25. april Tur - Urådalen - Bjødnalia i Time kommune

Torsdag 23. mai
Utsiktstur til Sollifjellet i Forsand.
   
Torsdag 20. juni
Hellvik - Eigersund, tog til Hellvik med retur fra Eigersund.

Torsdag 29. august
Bø-Knott, Rennesøy.

Torsdag 19. september

Sikvalandskulå i Gjesdal.

Vi minner om Ut i Naturen tur til Sikvalandskulå i Gjesdal.

Vi møtes på p-plass ved Gisketjern/Stadionveien i Sandnes kl. 10.00 som vanlig. Vi fordeler oss i bilene og kjører E-39 sørover. I bakken etter å ha passert Ålgård, kjører vi  av til høyre mot Sikvaland. Vi kjører Sikvalandsvegen i ca 7,4 km. I en krapp venstresving står en gjerdeklyver på høyre side. I bakken like etter parkerer vi på venstre side av veien. Vi går en rundtur som tar ca 2,5 time, inkl pause.

Turen går i myrlendt, men fint terreng langs et vann, før det blir litt oppstigning mot toppen. Det er fantastisk utsikt i alle retninger fra toppen. Vi går samme  vei tilbake. Det kan være litt bløtt i terrenget, så vi anbefaler å bruke gode og vanntette tursko.

Husk at de som sitter på med en annen bil, er med å betale for kjøring.

Turledere: Bjørn og Egil

Torsdag 17. oktober
Grimslifjellet, Sandnes.
Turledere: Arne & Kjell
 
Torsdag 21. november
Rundt Madlasandnes, Stavanger.
Turledere: Egil & Jens Anton
 
Det vil komme mer detaljert informasjon i forkant av turene. Startsted vil i de fleste tilfellene være fra p-plassen nedenfor Gisketjernet, opp Stadionvegen, i Sandnes. Bilene fylles opp og hver passasjer betaler kr. 30,- for "skyssen".
   
Adresseliste for evt. kontakt i forkant:
Tore Bratteteig, tlf. 91635491, e-post : tore.bratteteig@lyse.net
Hedvig Anda, Sandnes, tlf. 48261794, e-post : hedvig.anda@lyse.net
Liv Finnvold, Stavanger ,tlf. 99712249, e-post : liv.berit.finnvold@online.no
Aase-Brit Borsheim, Sandnes, tlf. 91876256, e-post : aase-brit.borsheim@lyse.net
Jens Anton Gimnes, tlf. 91674582, e-post : jens.anton.gimnes@lyse.net
Arne Jacobsen, tlf. 90081352, e-post : arne.jacobsen@lyse.net
Kjell Sandnes, tlf. 91181122, e-post :  kjell.sandnes@gmail.com
Bjørn Sandmoe, tlf. 97038721, e-post :  bsandmoe@gmail.com

Egil Endresen, tlf. 95942365, e-post : egen@lyse.net

Ut i naturen aktiviteter En liten oversikt finner du her.