Stasen
Equinor
seniorklubb
Stavanger

© Stockdisc Classic/Alamy A85P15

Pensjonistuniversitetet

STASEN har kjøpt kollektivt medlemskap for sine medlemmer.

Pensjonistuniversitetet i Stavanger har fått nytt møtested som er  Sølvberget, Stavanger kulturhus, i kinosal 5 som ligger i 1. etasje.

Foredrag 2019

Pensjonistuniversitetets foredragsside finner du her. Der finner du også emnelinker med mer informasjon om foredragene. Følg ellers med på Pensjonistuniversitetets foredragsside og i annonsene i Stavanger Aftenblad, tirsdagen før forelesningene. Det kan bli skifte av foreleser, sted og tid dersom noe uforutsett skulle skje.

Når ikke noe annet er oppgitt, vil forelesningene foregå i på Sølvberget, Stavanger kulturhus, i kinosal 5 som ligger i 1. etasje. 

Pensjonistuniversitetets nettside finner du her her


STASENs kontaktperson for Pensjonistuniversitetet er Eva Ulmo, tlf. 992 34 731,
Email: Eva.ulmo1@lyse.net